Šetřete chytře:Vytápějte tepelným čerpadlem!

Šetříme životní prostředí i peníze

Chystáte stavět třeba rodinný dům? Máte dostatek financí pro počáteční investici? Chcete nakonec šetřit,jak finance tak životní prostředí? Tak si nechte vypracovat projekt na vytápění domácnosti tepelným čerpadlem. Tepelná čerpadla už  nejsou žádnou raritou, kterou se zabývá pouze pár specializovaných firem. V současné době je u nás pomocí tepelných čerpadel vyhřívaná každá desátá novostavba,a návratnost investice se u této udává šest až sedm let. Ročně se instalují tisíce těchto zařízení. Mezi ekologickými bezobslužnými způsoby vytápění s minimálními provozními náklady tepelná čerpadla jasně vedou. Velké úspory však nejsou jejich jedinou předností. K dalším výhodám patří bezpečnost – nemusíte se obávat žádného výbuchu či zkratu, tichý a bezobslužný provoz, protože tepelná čerpadla lze regulovat prostřednictvím sms nebo pomocí internetu.

Jak pracují?

Tepelné čerpadlo je zařízení, které se používá k ohřevu či předehřevu topné vody, k ohřevu vody v bazénu, k přípravě teplé vody, k teplovzdušnému vytápění, atd.Princip je jednoduchý a je znám již asi třcet let,přesto přetrvává představa, že jde o poslední výkřik technologie vytápění. Jde o zařízení schopné odebrat tepelnou energii okolnímu prostředí při relativně nízké teplotě a převést ji na teplotu, která vytopí dům nebo ohřeje užitkovou vodu. Na toto přečerpání potřebuje čerpadlo elektrickou energii pro pohon kompresoru, který spolu s dalšími prvky zajišťuje správný chod celého zařízení.

O kolik je levnější topení tepelným čerpadlem

Částka, kterou platíme doma za teplo, není rozhodně zanedbatelná. Stále více se vyplatí přemýšlet, jak svůj dům, chatu nebo dílnu tepelně izolovat a do čeho má cenu investovat. Pořízení tepelného čerpadla přináší obrovské úspory. V mnoha případech až 80 %.Kvalitní tepelná čerpadla dokáží ušetřit 45 až 55 % celkových nákladů na provoz rodinného domu. To představuje u běžných rodinných domů 26 000 až 45 000 korun ročně . Jednoduchým výpočtem vychází, že tepelné čerpadlo ušetří za 20 let provozu nejméně 520 000 až 900 000 korun. V této částce není započítán růst cen energií. Pokud porostou jen o 5 % ročně, uspořená částka se vyšplhá na 960 000 až 1 300 000 korun.Tepelné čerpadlo umí ale i chladit!V létě je možné využívat tepelná čerpadla pro chlazení interiéru, a to buď aktivně (v zimě topí, v létě pracují jako klimatizace), nebo pasivně (pokud máte čerpadlo s vrtem a chlad z vrtu využíváte přímo pro chlazení místností). Je to jednoduché a z hlediska provozních nákladů prakticky zadarmo.

Rozdělení tepelných čerpadel

Podle místa, odkud čerpáme tepelnou energii, rozlišujeme tepelná čerpadla na systémy země-voda (plošný kolektor nebo hlubinný vrt), vzduch-voda (odběr tepla z okolního vzduchu) a voda-voda (například přečerpávání spodní vody ze studny). Poslední způsob se u nás prakticky nevyužívá, protože má příliš vysoký požadavek na intenzitu přítoku vody do studny.

země / voda
voda / voda
vzduch / voda
vzduch / vzduch

Princip

Tepelné čerpadlo využívá nízkopotenciální teplo z vnějšího prostředí.Teplo je odebíráno z okolního prostředí pracovní látkou (vzduch, voda, glykol, solanka, atd.) a je přenášeno do výparníku. Tam je teplo odnímáno pracovní látce pomocí chladiva. Zahřátím kapalného chladiva dochází k;jeho vypařování. Páry chladiva jsou odsávány a současně stlačovány v kompresoru. Tímto procesem se ještě zvýší jejich teplota. Páry jsou dále odváděny do kondenzátoru, kde předají teplo ohřívané látce, zchladí se a změní své skupenství na kapalné. Kapalné chladivo je zpět přiváděno přes expanzní ventil do výparníku. Celý cyklus se opakuje.

Zdroje nízkopotenciálního tepla

  • Okolní vzduch, podzemní, povrchová voda, odpadní voda, geotermální voda, půda, technologické teplo.
Okolní vzduch
  • Zdrojem tepla je vzduch vně objektu. Vzduch je přiváděn do výměníku, kde předává teplo teplonosné kapalině, ochlazuje se. Výkon tepelného čerpadla je závislý na teplotě vnějšího vzduchu.
Odpadní teplo
  • Zdrojem tepla je vnitřní vzduch objektu, který je odváděn větracím systémem nebo technologické teplo vznikající při výrobě.
Z půdy
  • Teplo se odebírá z půdy pomocí horizontálních kolektorů – sběračů z plastových trubek v nichž cirkuluje solanka – či jiná ekologicky nezávadná nemrznoucí kapalina. Trubky se umisťují do hloubky 1,2 – 1,6m pod povrchem země, v nezámrzné hloubce, ve vzdálenosti 0,6 – 1 m od sebe. Velikost plochy kolektorů by měla být asi 2,5 až 3 x větší než vytápěná plocha. Z 1 m2 je možné získat 10 – 35 W energie. Množství získaného tepla závisí na velikosti plochy kolektorů, na horninovém prostředí, atd.Existují rovněž tepelná čerpadla s tzv. „přímým odpařováním“, která jsou opatřena měděnými kolektory a naplněna ekologickým chladivem. Nároky na pokládku kolektorů jsou výrazně nižší než u předchozího typu.
Hlubinné vrty
  • Teplo se získává pomocí suchých nebo zvodnělých vrtů 120 – 150 m hlubokých. Okolní prostředí je ochlazováno zapuštěným výměníkem z plastových trubek. Vrty se umisťují nejméně 10 m od sebe. Množství odebraného tepla závisí na geologických podmínkách – složení hornin, hloubce vrtu, složení pracovní látky – solanky, atd. Běžně se počítá s;měrným výkonem jímání 55W/m.
Ze dvou studní
  • Z jedné studny je čerpána voda, která je zdrojem tepla. Po předání tepla se ochlazená voda vpouští do vratné (vsakovací) studny. Hloubka studní je závislá na hladině spodní vody, doporučuje se hloubka cca 10 m. Pokud jsou studny ve svažitém terénu studna vsakovací má být výše než vsakovací a vzdálenost mezi studnami by měla být nejméně 15 m. Podmínkou pro použití jsou geologicky vhodné podmínky – dostatečný a stabilní průtok vody a její kvalita – chemické složení. Spodní voda je dobrým zdrojem tepla, protože si během roku (i v;zimních měsících) zachovává poměrně stálou teplotu.
Geotermální prameny
  • Využívá se pramenů teplé podzemní vody. Tato voda má během roku stálou teplotu a má dosti velký tepelný výkon.

Další informace hledejte zde.

Čerpáno z : Abecedy tepelných čerpadel

1 Comments

  1. Tepelná čerpadla vzduch-voda pro každou domácnost naleznete také. Kvalitní stroje i pro průmyslovou výrobu.

0 Trackbacks

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>